Nauka - szkoła pływania dla niemowląt i dzieci

nauka pływania dla niemowląt i dzieci - zabawa
nauka pływania dla niemowląt i dzieci - w kole
nauka pływania dla niemowląt i dzieci - w rękawkach

W dobie dzisiejszego życia chciałabym zachęcić Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.

Z tą myślą stworzyłam szkołę Delfinek, aby zachęcić Was do aktywności ruchowej i społecznej, a dzieciom stworzyć warunki do świetnej zabawy oraz bezpiecznego uprawiania ćwiczeń ruchowych w wodzie.

Ćwiczenia w wodzie:

Program w szkole pływania przewiduje adaptację dzieci (od 3 miesiąca do 3 roku życia), do środowiska wodnego oraz nauczanie swobodnego, elementarnego poruszania się w wodzie przy wykorzystaniu skrzydełek pływackich, oraz przy bezpośrednim udziale jednego opiekuna.

W tym okresie życia u dziecka występuje silna potrzeba więzi uczuciowej z rodzicami. Dzięki temu zmniejsza się lęk przed wodą, dzieci czują się bezpiecznie, chętnie uczestniczą w ćwiczeniach i zabawie z rodzicami.

Pływanie od wieku niemowlęcego powinno zajmować bardzo ważne miejsce w wychowaniu fizycznym.

instruktorka pływania
mgr Małgorzata Mostowska